Trámites / Solicitudes / Actividades e impostos

Solicitudes relacionadas co desenrolo de actividades empresariais, industriais..no Concello de Beade, así como os impostos que afectan a ditas actividades e outros servicios comúns que presta o Concello.

Caudillo, s/n - Beade - Ourense - 32431 - Tel.: 988 480 034 - Fax: 988 480 075 - info@beade.es