Trámites / Solicitudes / Padrón de habitantes

Solicitudes de alta, baixa ou modificación no Padrón de habitantes do Concello de Beade.

Caudillo, s/n - Beade - Ourense - 32431 - Tel.: 988 480 034 - Fax: 988 480 075 - info@beade.es